Algemene voorwaarden


Met inschrijven van uw kind gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden gelden op alle activiteiten van Keepersschool Edwin Keizer in welke vorm dan ook.

  • Foto’s of filmpjes gemaakt van uw kind tijdens de trainingen kunnen worden geplaatst op Social Media of worden gebruikt voor andere promotiedoeleinden.
  • Keepersschool Edwin Keizer is niet aansprakelijk voor schade of letsel opgelopen tijdens de trainingen of het kwijtraken van eigendommen in de kleedkamer.
  • Na ontvangst van de factuur dient u deze binnen 30 dagen over te maken op het rekeningnummer vermeld op de factuur.
  • In geval van langdurige ziekte of een langdurige blessure kan de deelnemer (of in het geval van minderjarigheid de ouder/verzorger van de deelnemer) contact opnemen met Keepersschool Edwin Keizer en wordt samen naar een passende oplossing gezocht. De uiteindelijke beslissing over de invulling van de oplossing wordt door de leiding van Keepersschool Edwin Keizer genomen.
  • Naar aanleiding van herhaaldelijk negatief gedrag tegenover mede deelnemers en trainers kan Keepersschool Edwin Keizer er voor kiezen om de deelnemer van de training en/of cursus te verwijderen, hierbij wordt geen geld terug gevorderd. Dit kan voorkomen nadat de deelnemer en ouders/verzorgers hier herhaaldelijk over zijn aangesproken.
  • De tijd en locatie van de trainingen wordt bepaalt door Keepersschool Edwin Keizer, door extreme weersomstandigheden, ziekte van trainers of andere redenen waarom niet getraind kan worden op de bepaalde locatie en tijd kan Keepersschool Edwin Keizer er voor kiezen om de locatie en tijd tijdelijk te wijzigen.

Wilt u niet akkoord gaan met deze voorwaarden om welke reden dan ook, neem dan contact met ons op.